LASTEAIA ÕPPETÖÖ KORRALDUS

 1. Lasteaed on avatud kell 07.00 – 18.00.
 2. Lasteaed tegutseb vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud nõuetele, kus lasteaia tegutsemise aluseks on päevakava.
 3. Lapsevanem teatab rühma õige koduse aadressi ja telefoninumbri, et olla eriolukordadel kättesaadav.
 4. Lapsevanemal on õigus tuua oma laps kollektiivi talle sobival ajal, arvestades lasteaia päevakava. Hea aeg   lasteaeda jõudmiseks on enne kell 09.00, st enne õppe- ja kasvatustegevuse algust. Hilisemad tulijad häirivad rühmakaaslasi nende tegevustes. 
 5. Lapsevanem annab hommikul rühmaõpetajale ise lapse üle. 
 6. Lapsevanem toob ja viib ise lapse lasteaeda. Kui lapsele tuleb järele teine isik, siis lapsevanem peab sellest teavitama õpetajat ja laps peab seda inimest tundma. Oma lapse äraviimisest laste õuesoleku ajal, peab lapsevanem sellest rühmaõpetajat informeerima.
  Laste isiklike mänguasjade kaasavõtmise reegleid reguleerivad rühma sisekorrareeglid (mänguasjapäev).
 7. Lapsevanem saabub lasteaeda kell 17.45, et jõuaks last õigeaegselt riietada ja majast lahkuda. Õpetaja tööpäev lõpeb kell 18.00.
 8. Lapsevanem toob lasteaeda puhta (st puhas keha, rõivad on puhtad ja triigitud.
  Üleriiete ja toariiete lukud on terved ning nööbid püsivad ees.) ja terve lapse (st ilma köha, nohu, palaviku ja seedehäireteta). 
  Lapse riided ja jalanõud vastavad lapse kasvule ja suurusele.
 9. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat kodus saadud traumadest ja lapse iseärasustest , sh kroonilised haigused, allergiad, hirmud vms.
 10. Toidupäeva maksumus Tartu Linnavolikogu kinnitusel on alates 1. veebruarist 2022. sõimerühmas 1,60 € ja aiarühmas 1,80 €.
  Alates 01.01.2022 on kohamaks 81 €.

Rühmaõpetaja asendamine

Põhikohaga töötava rühmaõpetaja haigestumise/koolitusel viibimise vms. tingitud põhjuse korral leitakse õpetajale asendaja lasteaia oma personali seast. Põhikohaga töötava rühmaõpetajate põhipuhkused on kõik suveperioodil.

Rühmade lahtiolek suveperioodil

Seoses laste ja personali suvepuhkustega juunist augustini, võib lasteaed panna rühmad kokku, arvestades sealjuures laste vanust ning töölolevat personali.

Rühma meeskondade vahetus

Vastavalt vajadustele, tehakse rühmaõpetajate vahetusi või kohtade ümbertõstmisi majasiseselt.

Laste rühmad

Laste rühmad komplekteeritakse vastavalt laste vanusele, et kõik lapsed läheksid sügisel korraga kooli. Seoses sellega on lasteaial õigus teha laste ümberpaigutusi vastavalt laste eale ÕPPEAASTA ALGUSES (SEPTEMBRIS).
Laste suundumine sõimerühmast aiarühma toimub koostatud nimekirjade alusel ja rühmale määratakse õpetajad maja poolt.